in Tiếng Nhật tổng hợp

しかも hay さらに

 Bạn đọc bài viết thuộc chuyên đề Bạn chọn cái nào – phân biệt ngữ pháp tiếng Nhật.
Trong tiếng Nhật, しかも (shikamo) và さらに (sarani) là cách nói để gia tăng mức độ của kết quả. Hai từ này thông thường đứng giữa hai mệnh đề để vế sau gia tăng thêm ý nghĩa cho vế trước.

Bạn sẽ dịch là “vả lại, hơn nữa, lại còn…”, tiếng Việt xem ra có khá nhiều cách cũng để diễn đạt ý nghĩa này. Mời bạn xem qua ví dụ sau:

A:この人、オリンピックで見たことがある。日本人?

A:Người này mình đã nhìn thấy ở kỳ Olympic. Là người Nhật hả?

B:ああ、そうだよ。水泳すいえいで金メダルを取った選手せんしゅだよ。

しかも3つも。

さらに3つも。

B:À, đúng rồi. Chính là vận động viên đạt huy chương vàng môn bơi lội, hơn nữa tới 3 huy chương vàng.

Theo bạn, người B sẽ nói cách nào trong hai cách trên. Để hiểu được điều này, chúng ta cùng đi sâu hơn phân tích khác biệt giữa しかも (shikamo) và さらに (sarani).

しかも (shikamo)

Để dễ diễn đạt, mình sẽ  gọi cấu trúc sử dụng là dạng AしかもB (trong đó A và B là hai mệnh đề). Với しかも, mệnh đề B là một mẩu thông tin bổ sung vào A để gia tăng thêm tính chất của A. Nếu diễn đạt theo lối toán học, bạn có thể hình dung nôm na B là tập hợp con của A vậy. Ví dụ:

くつを買ったよ。しかも、イタリアせい

Tớ mua giày rồi nhé. (Lại còn là) hàng của Ý nữa đó!

Người nói ví dụ trên đang khoe với bạn về đôi giày mới mua, vế sau (イタリア製 – hàng của Ý) là một tính chất thuộc A được bổ sung khi nói để tăng cường ý nghĩa. Thế nên, sẽ rất khác nếu bạn nói rằng:

くつを買ったよ。しかも、かばんも(買った)。

Tớ mua giày rồi nhé. Còn mua cả cặp nữa.

Nếu muốn nói “còn mua cả cặp nữa” thì bạn không thể diễn đạt như vậy với しかも, vì đã thiếp lập ngay từ ban đầu, vế sau B phải là mẫu thông tin thuộc A, chứ không phải là một sự vật hoàn toàn tách rời.

さらに (sarani)

Có lẽ nói đến đây bạn cũng đoán được phần nào cách dùng với さらに (sarani) phải không. Trong một câu có dạng AさらにB, thì mệnh đề B là một sự vật, sự việc hoàn toàn riêng biệt nhưng cùng chủ đề với A, được bổ sung vào để gia tăng ý nghĩa cho câu. Mình sử dụng lại ví dụ “mua giày, mua cặp” ở trên nhé.

彼がくつを買ってくれた。さらに、かばんも買ってくれた。

Anh ấy mua giày cho tớ, lại còn mua cả cặp cho tớ nữa.

“Cặp” là một thứ hoàn toàn khác và riêng biệt so với “giày”, thế nên trong trường hợp này sử dụng さらに là hoàn toàn thích hợp. Và dĩ nhiên, bạn sẽ không thể nói như sau:

彼がくつを買ってくれた。さらに、イタリア製。

Như vậy, trở lại ví dụ ban đầu, theo bạn, người B sẽ chọn cách nói nào?

 Bạn đọc bài viết thuộc chuyên đề Bạn chọn cái nào – phân biệt ngữ pháp tiếng Nhật.

Viết bình luận

Comment