in Tiếng Nhật tổng hợp

Bạn biết bao nhiêu cách cảm ơn trong tiếng Nhật

Đơn giản nhất và hầu hết mọi người đều sử dụng trong mọi hoàn cảnh để thể hiện sự biết ơn, cảm ơn, dầu ai đó làm giúp bạn một việc nào đó dầu rất nhỏ, trong tiếng Nhật chúng ta có thể nói là:

ありがとうございます。

Cảm ơn [bạn].

Lời cảm ơn là một trong những điểm sáng của mọi ngôn ngữ. Nó vừa mang nét đẹp giao tiếp, vừa khiến con người gần nhau hơn. Với người Nhật, nó trở thành một trong những lời nói cửa miệng và được sử dụng thường xuyên nhất. Vì thế cũng mang tính phong phú trong cách diễn đạt lời cảm ơn.

Một cách nói khác diễn tả sự biết ơn khi một ai đó chấp nhận lời yêu cầu giúp đỡ của bạn hoặc họ đã giúp bạn rất tử tế, nhiệt tình, bạn có thể nói cảm ơn bằng cách:

親切しんせつに、たすかりました。

[cảm ơn vì sự giúp đỡ tử tế của bạn]

Một cách nói khác tương đương nhưng dài hơn một chút, như là:

ご親切にありがとうございました。おかげさまで助かりました。

[cảm ơn vì sự tử tế của bạn. Tôi đã được bạn giúp đỡ rất nhiều]

Những cách nói này nhấn mạnh sự cảm kích, biết ơn của chính bạn nhiều hơn là cách nói cảm ơn thông thường như khi bạn cảm ơn cô bồi bàn đã mang cho bạn một tách cà phê (khi đó bạn chỉ cần nói ありがとうございます). Đó có thể là trường hợp một người xa lạ đã chỉ hướng đi khi bạn lạc đường, một người nào đó hối hả đuổi theo để trả lại chiếc ví bạn đánh rơi, hay một ai đó tình nguyện mang giúp bạn đồ nặng đi một quãng xa…Một cách tự nhiên, bạn sẽ cảm thấy rất biết ơn họ và nói lời như trên.

Trong một số trường hợp đặc biệt, lời cảm ơn dường như không đủ mà bạn muốn làm gì hơn nữa bằng hành động. Ví dụ một người xa lạ tìm thấy chiếc túi của bạn và mang nó đến nhà cho bạn với đầy đủ những gì bạn đánh mất. Một lời cảm ơn chắc chắn không đủ, có thể bạn muốn biết thêm thông tin về người đó:

どうか、お名前とご住所じゅうしょをお聞かせください。

[tôi không biết phải cảm ơn thế nào, bạn có thể cho tôi biết tên và địa chỉ được không]

Chắc chắn sau đó bạn sẽ thể hiện sự cảm ơn bằng cách gọi điện, hoặc mang đến nhà người đó một vật kỉ niệm hay món quà nhỏ để thể hiện lòng biết ơn.

Một bối cảnh khác cũng rất dễ gặp như là bạn làm mất ví và một người qua đường nào đó cho bạn mượn tiền để trả tiền vé tàu. Bạn ngại và muốn từ chối sự giúp đỡ đó, và vì đều là người lạ với nhau, bạn có thể cảm ơn bằng cách nói như là:

いや、名乗なのるほどのものではありません。

[Thật ngại, tôi không quá quan trọng để bạn bận tâm]

Nhưng vì cũng không còn cách nào khác, nên bạn nhận sự giúp đỡ đó, sau đó hãy cảm ơn họ bằng cách nói:

親切しんせつわすれません。

[tôi sẽ không quên sự tử tế của bạn]

Khi người giúp bạn không phải là người lạ nhưng là người quen, thì lời cảm ơn có thể là:

いつもお世話せわになります。

hay là ở thể trang trọng hơn:

いつもお世話になっております。

[lúc nào tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của bạn]

Cách nói này sử dụng để cảm ơn những người quen, thường tiếp xúc với bạn, đó cũng có thể là người cùng bạn trong công việc. Vì vẫn còn tiếp xúc và làm việc với nhau nên trong cách nói này hàm ý một lời cảm ơn vì tất cả, một cách tổng quát chứ không đơn thuần chỉ một lúc nào đó mà thôi.

Bạn còn có thể cảm ơn bằng cách nào hãy bổ sung thêm nhé!

 Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề Những mẫu giao tiếp cần biết trong tiếng Nhật.

Viết bình luận

Comment