Bản quyền

Các bài viết của Nihonblog.com được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại Nihonblog.com nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

Quy định chia sẻ bài viết

  1. Nihonblog.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Nihonblog.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho học viên/nhân viên/khách hàng/tập thể, v.v….
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc. Đặc biệt là gây hiểu lầm tác giả.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Nihonblog.com và dẫn link về trang chủ của nihonblog.com

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào, nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng công sức nghiên cứu/học hỏi/viết bài của các tác giả trên nihonblog.com.

Thân ái.