in Tiếng Nhật tổng hợp

Bất biến trong tiếng Nhật: いぜん và một vài ví dụ

いぜんLoạt bài đầu tiên này mình bàn về vấn đề bất biến trong tiếng Nhật. Dĩ nhiên chúng ta đang bàn đến khía cạnh ý nghĩa bất biến. Một ý nghĩa khái quát cho tất cả những điểm ngữ pháp nào mô tả một hành động, sự vật, sự việc không thay đổi trong một thời gian dài. Mà cách dùng tiêu biểu và thường hay sử dụng nhất đó là いぜん(依然 – Y NHIÊN), các bạn nhớ nhé, đây là chữ Y NHIÊN (依然) chứ không phải chữ DĨ TIỀN (以前) đâu đấy nhé.

GIẢI THÍCH

Đây là điểm ngữ pháp được sử dụng trong  văn viết . Bạn có thể xem qua một vài ví dụ sau:

その問題もんだいいぜん解決かいけつされないままになっている。

Bạn sẽ dịch ví dụ trên như thế nào, rõ ràng いぜん đứng đó đóng vai trò như một trạng từ bổ sung ý nghĩa bất biến cho câu. Ý nghĩa bất biến ở đây nằm ở chỗ:

その問題もんだいいぜん解決かいけつされないままになっている。

Vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết

Thực ra nếu dừng lại ở cấp độ đơn giản, chúng ta vẫn có thể diễn đạt là:

その問題もんだい解決かいけつされていない。

Vấn đề đó chưa được giải quyết

Nhưng một khi diễn đạt như vậy, chúng ta không nhấn mạnh được sự tồn đọng nan giải cần khắc sâu cho người nghe thấy đây là một thực trạng đã kéo dài bấy lâu nay. Thế nên, “vẫn chưa” ở đây trở nên quan trọng khi thực hiện được ý nghĩa đó, và いぜん là cách thức để bạn diễn đạt được như thế.

Mình nhấn mạnh điều này bằng một ví dụ khác nhé:

かれいぜん行方不明ゆくえふめいです。

Khoan nói nghĩa, các bạn có đoán được câu trên có ý nghĩa thế nào không. 行方不明ゆくえふめい là một danh từ mang ý nghĩa cái gì đó hay ai đó “mất tích”. Câu này được dịch là:

かれいぜん行方不明ゆくえふめいです。

Anh ấy vẫn còn đang mất tích

Vậy đấy, tóm lại, cứ hễ câu mà có xuất hiện いぜん, chắc ngắn người nói đang muốn nhấn mạnh sự kéo dài của vấn đề. Thêm một ví dụ nữa:

ふけいきなのにいぜん物価ぶっかはたかい。

Kinh tế đã khủng hoảng, mà giá cả lại vẫn cứ cao!

KẾT LUẬN

Tóm lại, いぜん diễn tả trạng thái “ một sự việc gì đó không thay đổi trong một thời gian dài “, nếu dịch ra tiếng Việt sẽ là “vẫn, vẫn cứ, vẫn còn…“. Và đó là sự bất biến trong ý nghĩa của tiếng Nhật. Bạn hãy tự đặt ví dụ bằng comment bên dưới xem nào!!!

Leave a Reply for Kha Nguyen Cancel Reply

Viết bình luận

Comment