in Tiếng Nhật tổng hợp

Các trạng từ chỉ số lượng nhiều – phân biệt たくさん・いろいろ

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.
Bạn xem qua ví dụ sau:

あの店で たくさん 買うと安くしてくれます。

あの店で いろいろ 買うと安くしてくれます。

Nếu mua nhiều hàng ở cửa tiệm đó sẽ được giảm giá.

Trong câu trên, nếu dịch đơn thuần là “nhiều” sẽ không thể hiện hết ý nghĩa khác biệt của “takusan” và “iroiro”. Nếu rõ ràng hơn, có thể nói là: “takusan” chỉ số lượng lớn, “iroiro” không chỉ là số lượng lớn mà thôi nhưng còn có nghĩa “đa dạng về chủng loại”.

Ví dụ:

鈴木さんはケーキを たくさん 買いました。

鈴木さんはケーキを いろいろ 買いました。

Cô Suzuki đã mua nhiều bánh ngọt.

Khi dùng “takusan”, người nói chỉ đề cập đến số lượng bánh mà cô Suzuki đã mua. Tuy nhiên, với “iroiro”, người nói còn có ý nhấn mạnh đến sự đa dạng về các loại bánh.

Do đó, khi chỉ muốn đề cập đến số lượng, ta nên dùng “takusan” chứ không nên dùng “iroiro”.

Ví dụ:

きのう雪が たくさん ふります。

Hôm qua tuyết rơi rất nhiều.

きのう雪が いろいろ ふります。

Ngược lại, trong ngữ cảnh sau, ta nên dùng “iroiro” hơn là “takusan”

Ví dụ:

いろいろ考えましたが私は政治家せいじかになります。

Tôi đã suy nghĩ nhiều và quyết định trở thành chính trị gia.

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.


So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni và Mou

Bài viết này mình sẽ so sánh cách sử dụng và ý nghĩa của hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni (すでに) và Mou (もう). Trước hết mời bạn xem qua một ví ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Tabitabi

Đây đã là bài viết thứ năm liên quan đến trạng từ Yoku (よく), bài này chúng ta sẽ so sánh "yoku" với trạng từ "Tabitabi" (たびたび). Cả hai trạng từ ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Jouzu ni

Tiếp tục nói về Yoku (よく), trong bài này mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa Yoku (よく) và Jouzu ni (上手に)。Hai trạng từ này, thường hay được sử dụng trong ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Takusan

Bất kỳ bạn nào học tiếng Nhật đến trình độ sơ cấp, đều sẽ nói được ngay nghĩa của Yoku (よく) và Takusan (たくさん). Một cách nôm na, nhiều bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật Yoku và Hakkiri giống và khác nhau như thế nào?

Hôm nay mình tiếp tục phân biệt sự khác nhau giữa một số trạng từ tiếng Nhật thông dụng. Bài này sẽ nói về Yoku (よく) và Hakkiri (はっきり). Nếu bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật: yoku và Juubun ni, giống và khác nhau như thế nào?

Bài viết này mình sẽ tiếp tục so sánh những điểm giống và khác nhau trong các trạng từ tiếng Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 2 ...
Đọc tiếp

Viết bình luận

Comment