in Tiếng Nhật tổng hợp

Các trạng từ chỉ trạng thái “hoàn toàn” – phân biệt 全部・そっくり

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.
Bạn cùng xem qua ví dụ sau với 全部 và そっくり:

黒板こくばんに書いてあることを 全部ぜんぶ  ノートに書くうつす。

黒板こくばんに書いてあることを そっくり ノートに書くうつす。

Tôi chép vào vở giống những gì viết trên bảng.

Hai câu trên đều có ý nghĩa người nói chép toàn bộ nội dung viết trên bảng vào tập vở. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản là chép toàn bộ thì chúng ta chỉ cần dùng “zenbu”, nhưng nếu bạn muốn nhấn mạnh việc chép lại một cách chính xác và y hệt thì ta dùng “sokkuri”. Bạn lưu ý một vài ý nghĩa trong cách dùng của “sokkuri” như sau:

A. Dùng “Sokkuri” khi đề cập nhiều đến các chi tiết.

Mời bạn xem một vài ví dụ sau:

ボーナスを そっくり 女房にょうぼうに 渡す。

Tôi giao toàn bộ tiền thưởng cho vợ.

Khi dùng với “sokkuri”, người nói hàm ý sẽ giao toàn bộ và chính xác số tiền mà anh ta được thưởng cho vợ của mình.

Một ví dụ khác như là:

部品ぶひんを そっくり 新しいものに える。

Tôi sẽ thay toàn bộ cái cũ thành cái mới.

Người nói sẽ thay tất cả các bộ phận cũ thành mới hoàn toàn, không ngoại trừ bộ phận nào.

B. “Sokkuri” diễn tả sự di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điều kiện vốn có của nó.

Với ý nghĩa như thế, người nói cũng muốn nhấn mạnh tình trạng của sự vật đó cũng không biến đổi, vẫn y nguyên trạng thái ban đầu. Ví dụ:

子供の時住んでいたうちが 今も そっくり 残っている。

Ngôi nhà tôi sống hồi nhỏ bây giờ vẫn còn (y nguyên).

Hoặc là:

高山たかやまでは昔の町並まちなみが そっくり 保存ほぞんされている。

Những khu phố cổ ở Takayama  vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Hai ví dụ trên cho thấy “sokkuri” được sử dụng khi tình trạng của của sự vật vẫn được giữ nguyên như trước đây. Nếu dùng “zenbu” trong câu này, về ngữ pháp cũng không hề sai, nhưng sẽ làm mất đi ý nghĩa “tình trạng còn nguyên vẹn” của sự vật.

C. Không nên dùng “sokkuri” trong ví dụ sau vì trạng thái của sự vật đã bị biến đổi.

Ví dụ:

Không nên nói

りんごが そっくり さくってしまった。

Mà nói

りんごが 全部ぜんぶ さくってしまった。

Tất cả mấy trái táo này hư hết rồi.

Dziên Hồng

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.


So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni và Mou

Bài viết này mình sẽ so sánh cách sử dụng và ý nghĩa của hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni (すでに) và Mou (もう). Trước hết mời bạn xem qua một ví ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Tabitabi

Đây đã là bài viết thứ năm liên quan đến trạng từ Yoku (よく), bài này chúng ta sẽ so sánh "yoku" với trạng từ "Tabitabi" (たびたび). Cả hai trạng từ ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Jouzu ni

Tiếp tục nói về Yoku (よく), trong bài này mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa Yoku (よく) và Jouzu ni (上手に)。Hai trạng từ này, thường hay được sử dụng trong ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Takusan

Bất kỳ bạn nào học tiếng Nhật đến trình độ sơ cấp, đều sẽ nói được ngay nghĩa của Yoku (よく) và Takusan (たくさん). Một cách nôm na, nhiều bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật Yoku và Hakkiri giống và khác nhau như thế nào?

Hôm nay mình tiếp tục phân biệt sự khác nhau giữa một số trạng từ tiếng Nhật thông dụng. Bài này sẽ nói về Yoku (よく) và Hakkiri (はっきり). Nếu bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật: yoku và Juubun ni, giống và khác nhau như thế nào?

Bài viết này mình sẽ tiếp tục so sánh những điểm giống và khác nhau trong các trạng từ tiếng Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 2 ...
Đọc tiếp

Viết bình luận

Comment