in Tiếng Nhật tổng hợp

Các trạng từ đi cùng với thể phủ định – 全く。。ない・全然。。ない

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.
Bài này bàn về hai trong số các dạng trạng từ thường đi kèm với thể phủ định. Đây cũng là một trong những dấu hiệu nhận định nhanh để bạn có thể lựa chọn trắc nghiệm dễ dàng trong các đề thi năng lực Nhật ngữ. Riêng với 全く。。ない (mattaku .. nai)・全然。。ない (zenzen .. nai) bạn xem ví dụ sau:

彼女かのじょとはまった性格せいかくわない。

彼女かのじょとは全然ぜんぜん性格せいかくわない。

Tôi hoàn toàn không hợp tính cô ta.

Hai câu trên đều diễn tả ý nghĩa hoàn toàn phủ định, nhấn mạnh rằng hoàn toàn không có một cơ hội cho một hành động hay điều kiện nào đó được thành lập. Tương tự bạn xem ví dụ sau:

それは全くおぼえていません。

それは全然おぼえていません。

Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả.

Tất cả những cách sử dụng trên đều đúng và không vấn đề gì cả. Tuy nhiên, với “mattaku” và “zenzen”, có một vài lưu ý bạn cần nhớ như sau:

Khi “mattaku” được dùng trong câu khẳng định, nó mang ý nghĩa nhấn mạnh.

Tương tự với cách dùng của các trạng từ như 非常ひじょうに (vô cùng), 本当ほんとうに (thực sự), じつに (thực ra).

全くこまった人間にんげんだ。

Anh ấy vô cùng phiền phức.

全くずかしいです。

Thật là xấu hổ.

Dùng “mattaku” để diễn tả sự tán thành với ý kiến của người khác.

“mattaku” làm tăng ý nghĩa nhấn mạnh sự tán thành với ý kiến của ai đó. Ví dụ:

全くそうです。

Thật sự là như thế.

全くあなたの言うとおりです。

Hoàn toàn đúng như lời anh nói.

“Zenzen” không xuất hiện trong câu khẳng định trừ trường hợp nó mang ý nghĩa phủ định giống như ví dụ sau:

全然だめだ。

Hoàn toàn không được.

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.


So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni và Mou

Bài viết này mình sẽ so sánh cách sử dụng và ý nghĩa của hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni (すでに) và Mou (もう). Trước hết mời bạn xem qua một ví ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Tabitabi

Đây đã là bài viết thứ năm liên quan đến trạng từ Yoku (よく), bài này chúng ta sẽ so sánh "yoku" với trạng từ "Tabitabi" (たびたび). Cả hai trạng từ ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Jouzu ni

Tiếp tục nói về Yoku (よく), trong bài này mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa Yoku (よく) và Jouzu ni (上手に)。Hai trạng từ này, thường hay được sử dụng trong ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Takusan

Bất kỳ bạn nào học tiếng Nhật đến trình độ sơ cấp, đều sẽ nói được ngay nghĩa của Yoku (よく) và Takusan (たくさん). Một cách nôm na, nhiều bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật Yoku và Hakkiri giống và khác nhau như thế nào?

Hôm nay mình tiếp tục phân biệt sự khác nhau giữa một số trạng từ tiếng Nhật thông dụng. Bài này sẽ nói về Yoku (よく) và Hakkiri (はっきり). Nếu bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật: yoku và Juubun ni, giống và khác nhau như thế nào?

Bài viết này mình sẽ tiếp tục so sánh những điểm giống và khác nhau trong các trạng từ tiếng Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 2 ...
Đọc tiếp

Viết bình luận

Comment