in Tiếng Nhật tổng hợp

Các trạng từ diễn tả ý kiến, thái độ người nói – phân biệt ちゃんと・ちょうど

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.
Để hiểu rõ nghĩa của “chanto” và “choudo”, mời bạn xem ví dụ sau:

この洋服ようふくなら ちゃんと サイズが います。

この洋服ようふくなら ちょうど サイズが います。

Bộ đồ này vừa vặn với tôi.

Trong câu trên, cả “chanto” và “choudo” đều chỉ đến sự vừa vặn kích cỡ của bộ quần áo. Tuy nhiên, trong ví dụ sau, bạn sẽ thấy nghĩa của hai trạng từ đó có một vài khác biệt.

8時に うちを 出て ちゃんと 学校に う。

8時に うちを 出て ちょうど 学校に う。

8 giờ ra khỏi nhà thì sẽ đến trường đúng giờ.

Trong ví dụ này, “chanto maniau” diễn đạt ý người nói sẽ đến trường trước khi giờ học bắt đầu. Khi dùng “choudo maniau”, người nói sẽ đến trường vừa khít với giờ học.

Về cơ bản, đó là sự khác biệt giữa hai trạng từ này, chi tiết hơn, bạn lưu ý một vài điểm sau.

A. “Chanto” được dùng khi người nói muốn đề cập đến một việc gì đó được hoàn thành một cách chính xác, không bị sai sót.

結婚式けっこんしきには ちゃんと 礼服れいふくを 着ます。

結婚式けっこんしきには ちょうど 礼服れいふくを 着ます。

Tôi sẽ mặt lễ phục (đàng hoàng) trong đám cưới.

Câu trên không dùng “choudo”, lý do là người nói đề cập đến việc mặc lễ phục là thể hiện sự đàng hoảng, chỉnh chu trong một dịp trọng đại là đám cưới, “chanto” mới thể hiện được ý như thế.

宿題しゅくだいは ちゃんと できていますか。

宿題しゅくだいは ちょうど できていますか。

Cậu đã làm xong bài tập về nhà chưa?

Câu trên lại vẫn phải dùng “chanto” vì để thể hiện ý nghĩa việc làm bài tập một cách đầy đủ, có kỉ luật. “choudo” sẽ không thể hiện được ý nghĩa đó.

B. Khi muốn đề cập đến số lượng, thời gian, kích cỡ, hay vẻ về ngoài của một sự vật với hàm ý nhấn mạnh rằng “nó vừa vặn hay chính xác” thì nên dùng “choudo”.

Ví dụ:

うちから 学校まで ちょうど 1時間 かかる。

うちから 学校まで ちゃんと 1時間 かかる。

Từ nhà đến trường mất đúng một tiếng.

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.


So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni và Mou

Bài viết này mình sẽ so sánh cách sử dụng và ý nghĩa của hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni (すでに) và Mou (もう). Trước hết mời bạn xem qua một ví ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Tabitabi

Đây đã là bài viết thứ năm liên quan đến trạng từ Yoku (よく), bài này chúng ta sẽ so sánh "yoku" với trạng từ "Tabitabi" (たびたび). Cả hai trạng từ ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Jouzu ni

Tiếp tục nói về Yoku (よく), trong bài này mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa Yoku (よく) và Jouzu ni (上手に)。Hai trạng từ này, thường hay được sử dụng trong ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Takusan

Bất kỳ bạn nào học tiếng Nhật đến trình độ sơ cấp, đều sẽ nói được ngay nghĩa của Yoku (よく) và Takusan (たくさん). Một cách nôm na, nhiều bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật Yoku và Hakkiri giống và khác nhau như thế nào?

Hôm nay mình tiếp tục phân biệt sự khác nhau giữa một số trạng từ tiếng Nhật thông dụng. Bài này sẽ nói về Yoku (よく) và Hakkiri (はっきり). Nếu bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật: yoku và Juubun ni, giống và khác nhau như thế nào?

Bài viết này mình sẽ tiếp tục so sánh những điểm giống và khác nhau trong các trạng từ tiếng Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 2 ...
Đọc tiếp

Viết bình luận

Comment