in Tiếng Nhật tổng hợp

Các trạng từ so sánh và diễn tả sự thay đổi – phân biệt ますます・どんどん

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.
Mời bạn xem ví dụ sau:

値段ねだんが ますます 高くなります

値段ねだんが どんどん 高くなります

Giá cả tăng vùn vụt.

“Masu masu” và “dondon” đều chỉ độ tăng của sự vật so với trước đây. Tuy nhiên, nghĩa của hai trạng từ này có một vài điểm khác nhau.

Theo như ví dụ trên, khi người nói dùng “masumasu”, có nghĩa là giá cả đang tăng và có khuynh hướng tiếp tục tăng. Còn khi dùng “dondon” thì chỉ có nghĩa thông báo giá cả đang tăng nhanh mà thôi.

A. “Dondon” được dùng với những động từ như “agaru” (tăng), “atsumaru” (tập hợp), hay “nagareru” (chảy).

Ví dụ:

たこが 空に 向かって、どんどんがる。

Cánh diều đang bay lên cao trên trời.

会場かいじょうに 人が どんどん あつまってくる。

Mọi người ồ ạt tập trung vào hội trường.

川が 水が どんどん ながれる。

Nước sông chảy xiết.

B. Không dùng “dondon” trong câu phủ định.

たこが 空に 向かって、どんどんがらない。

会場かいじょうに 人が どんどん あつまってこない。

川が 水が どんどん ながれない。

C. Không dùng “dondon” khi đề cập đến một điều kiện, tình trạng hơn là một hành động cụ thể. Ví dụ như tình trạng sức khoẻ.

Ví dụ:

おばあさんは ますます 元気げんきです。

おばあさんは ますます 元気げんきです。

Bà tôi đang khoẻ dần lên.

Tuy nhiên, có thể nói

たくさん栄養えいようをとって、どんどん元気になった。

Vì ăn nhiều chất dinh dưỡng nên tôi trở nên khoẻ mạnh.

Trong câu trên, sở dĩ ta dùng “dondon” vì nghĩa của câu cho thấy sự thay đổi của một trạng thái này sang trạng thái khác thay vì chỉ đề cập đến tình trạng hiện tại.

D. “Masu masu” được dùng để chỉ sự thay đổi về mặt điều kiện (trường hợp điều kiện tốt hơn trước).

Ví dụ:

秋の山は ますます うつくしい。

Những ngọn núi đẹp hơn nhiều trong mùa thu.

そんなことになるとは、ますます 不思議ふしぎ事件じけんだ。

Chuyện trở nên như thế thì quả là ngày càng lạ lùng.

そう言われると、ますます こまります。

Nếu anh nói vật tôi càng bối rối.

E. Có thể dùng “masu masu” trong câu phủ định.

Ví dụ 4:

うちの子供は もっと食べなさいと言うと、ますます 食べない。

Tôi càng bắt con tôi ăn, nó càng không ăn.

人は強制きょうせいされると、ますます はたらかないものです。

Khi ép phải làm việc người ta càng không muốn làm việc.

Dziên Hồng

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.


So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni và Mou

Bài viết này mình sẽ so sánh cách sử dụng và ý nghĩa của hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni (すでに) và Mou (もう). Trước hết mời bạn xem qua một ví ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Tabitabi

Đây đã là bài viết thứ năm liên quan đến trạng từ Yoku (よく), bài này chúng ta sẽ so sánh "yoku" với trạng từ "Tabitabi" (たびたび). Cả hai trạng từ ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Jouzu ni

Tiếp tục nói về Yoku (よく), trong bài này mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa Yoku (よく) và Jouzu ni (上手に)。Hai trạng từ này, thường hay được sử dụng trong ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Takusan

Bất kỳ bạn nào học tiếng Nhật đến trình độ sơ cấp, đều sẽ nói được ngay nghĩa của Yoku (よく) và Takusan (たくさん). Một cách nôm na, nhiều bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật Yoku và Hakkiri giống và khác nhau như thế nào?

Hôm nay mình tiếp tục phân biệt sự khác nhau giữa một số trạng từ tiếng Nhật thông dụng. Bài này sẽ nói về Yoku (よく) và Hakkiri (はっきり). Nếu bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật: yoku và Juubun ni, giống và khác nhau như thế nào?

Bài viết này mình sẽ tiếp tục so sánh những điểm giống và khác nhau trong các trạng từ tiếng Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 2 ...
Đọc tiếp

Viết bình luận

Comment