in Tiếng Nhật tổng hợp

Các trạng từ so sánh và diễn tả sự thay đổi – phân biệt 一番・もっとも

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.
“Ichiban” hay “Mottomo” đều được dùng trong phép so sánh “tốt nhất” hay “yếu nhất”. Bạn xem ví dụ sau:

山田さんは クラスで 一番   勉強べんきょうができます。

山田さんは クラスで もっとも 勉強べんきょうができます。

Anh Yamada là học sinh giỏi nhất lớp.

Trong ví dụ sau, chúng có thể thay đổi vị trí cho nhau:

私が 一番 好きなさけは ワインです。

私が 一番 好きなさけは ワインです。

Loại rượu mà tôi thích nhất là rượu vang.

Đôi khi, “ichiban” và “motto mo” được dùng để chỉ sự thường xuyên, tần xuất, số lượng. Trong ngữ cảnh sau, đều có thể dùng “ichiban” hay “motto mo”. Khi đó chúng sẽ không mang nghĩ “tốt nhất” hay “yếu nhất” mà trở thành “đầu tiên”, “trước nhất”.

この中で、一番 発言はつげんしたのは あなたです。

この中で、もっとも 発言はつげんしたのは あなたです。

Trong số những người ở đây, anh là người nói đầu tiên.

A. “Motto mo” được sử dụng khi so sánh hai sự vật, sự việc đồng loại, khi sự vật, sự việc đó là tốt nhất hay tệ nhất. “Ichiban” không xuất hiện trong ngữ cảnh này.

東京は 世界せかいで もっとも 物価ぶっかの高い都市としの一つです。

Tokyo là một trong những thành phố có vật giá đắt nhất thế giới.

B. Nghĩa đen của “ichiban” là “số 1” là “nhất”. Không được dùng “motto mo” trong ngữ cảnh sau:

Ví dụ:

一番はじめに 来たのは だれですか。

Ai là người đến sớm nhất.

Không nói là:

もっともはじめに 来たのは だれですか。

Lưu ý:

“Ichiban” hay “motto mo” có thể đi kèm với danh từ để chỉ phương hướng hoặc vị trí.

Ví dụ:

スミスさんは 一番/もっとも みぎすわっています。

Anh Smith đang ngồi phía tận cùng bên phải.

私の町は東京の 一番/もっとも 西にしにあります。

Thành phố của tôi nằm ở tận cùng phía Tây Tokyo.

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.


So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni và Mou

Bài viết này mình sẽ so sánh cách sử dụng và ý nghĩa của hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni (すでに) và Mou (もう). Trước hết mời bạn xem qua một ví ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Tabitabi

Đây đã là bài viết thứ năm liên quan đến trạng từ Yoku (よく), bài này chúng ta sẽ so sánh "yoku" với trạng từ "Tabitabi" (たびたび). Cả hai trạng từ ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Jouzu ni

Tiếp tục nói về Yoku (よく), trong bài này mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa Yoku (よく) và Jouzu ni (上手に)。Hai trạng từ này, thường hay được sử dụng trong ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Takusan

Bất kỳ bạn nào học tiếng Nhật đến trình độ sơ cấp, đều sẽ nói được ngay nghĩa của Yoku (よく) và Takusan (たくさん). Một cách nôm na, nhiều bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật Yoku và Hakkiri giống và khác nhau như thế nào?

Hôm nay mình tiếp tục phân biệt sự khác nhau giữa một số trạng từ tiếng Nhật thông dụng. Bài này sẽ nói về Yoku (よく) và Hakkiri (はっきり). Nếu bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật: yoku và Juubun ni, giống và khác nhau như thế nào?

Bài viết này mình sẽ tiếp tục so sánh những điểm giống và khác nhau trong các trạng từ tiếng Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 2 ...
Đọc tiếp

Viết bình luận

Comment