in Tiếng Nhật tổng hợp

Cấm chỉ trong tiếng Nhật – るんじゃない

V-るんじゃない là điểm ngữ pháp bắt nguồn từ cách dùng của ~んじゃない. Cách hình thành của nó như sau:

~んじゃない:có nghĩa là “chẳng phải…sao?” và được sử dụng lên giọng ở cuối câu để tạo ý nghĩa nghi vấn cho câu (câu hỏi).

Ví dụ:

あの人、山田さんなんじゃない

Người kia chẳng phải là anh Yamada sao?

Thế nhưng, nếu ~んじゃない kết hợp với động từ ở thể từ điển trở thành V-るんじゃない thì khi đó ý nghĩa lại trở thành cấm chỉ, không được làm một điều gì đó.

Với ý ngữ cấm chỉ V-るんじゃない có hai điểm bạn cần chú ý như sau:

Thứ nhất, đây là điểm ngữ pháp thuộc văn nói, và giọng điệu hạ xuống ở cuối câu, thường được nam giới sử dụng, phụ nữ thì thường dùng theo cách lịch sự hơn 「んじゃありません」.

Thứ hai, điểm ngữ pháp này khác với những điểm ngữ pháp cấm chỉ khác ở chỗ, nó là cách nói để cấm những hành vi của chính người nghe, đôi khi là hành vi mà chính người nghe đang thực hiện trong lúc nói.

Ví dụ: Mẹ la các con

そんなところで遊ぶんじゃない

Không được chơi ở một nơi như thế.

Bạn có thể thấy, trong tình huống trên, người nghe là “các con” đang thực hiện hành vi mà mẹ chúng muốn cấm. Bạn xem một vài ví dụ khác như là:

電車の中で走るんじゃない

Không chạy trong xe điện.

Nhắc lại, khi nói như thế này, bạn nhớ hạ giọng んじゃない ở cuối câu nhé.

そんなきたないものを口にいれるんじゃいない

Không được bỏ đồ dơ như thế vào miệng!

Đây là điểm ngữ pháp cấm chỉ rất gần gũi và thường sử dụng trong đời sống, bạn nên ghi nhớ và luyện hạ giọng ở cuối để sẵn dùng cho đúng nhé.

Viết bình luận

Comment