in Tiếng Nhật tổng hợp

Hai trạng từ tiếng Nhật: yoku và Juubun ni, giống và khác nhau như thế nào?

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.

Bài viết này mình sẽ tiếp tục so sánh những điểm giống và khác nhau trong các trạng từ tiếng Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 2 trạng từ tiếng Nhật vô cùng quen thuộc, mà bạn sẽ dễ dàng bắt gặp trong cả văn nói và văn viết, hay trong các đề thi JLPT: Đó là Yoku (よく) và Juubun ni (十分に).

Trước tiên, chúng ta cần hiểu ý nghĩa chung của hai trạng từ này, qua các ví dụ sau:

Ví dụ:

このステーキはよくけています。

このステーキは十分じゅうぶんけています。

Miếng Bít-tết này nướng chín kỹ.

Thêm một ví dụ khác:

をよくあらいました。

十分じゅうぶんあらいました。

Tôi đã rửa tay kỹ rồi.

Như vậy, trong hai ví dụ trên, chúng ta sẽ hiểu ngay ý nghĩa của cả hai: Yoku (よく) và Juubun ni (十分に) đều diễn tả một trạng thái đầy đủ, vừa vặn của sự vật sự việc. Nghĩa là khi đó, người nói cảm thấy “thực hiện như vậy là đủ, là ổn rồi”.

Tuy nhiên, ở một số trường hợp, cách dùng ở mỗi trạng từ lại có những nét khác nhau. Chúng ta cùng xem xét những điểm khác nhau đó qua các ví dụ sau:

Ví dụ:

かれ日本語にほんごよくわかりました。

かれ日本語にほんご十分じゅうぶんにわかりました。

Với tiếng Nhật của anh ấy thì tôi có thể hiểu rõ được.

Hai câu trên, nếu dịch ra thì có vẻ ý chang nhau, nhưng thực tế với mỗi trạng tự lại đem lại những hàm ý bên trong khác nhau. Với Juubun ni (十分に), người nói diễn tả hàm ý đang tìm cách để hiểu những gì mà người khác đang nói. Còn với Yoku (よく), người nói cho rằng tiếng Nhật của anh chàng này khá tốt và hoàn toàn có thể hiểu rõ những gì anh ta nói. Thật thú vị đúng không 🙂

A. “Juubun ni” diễn tả một chuẩn mực nhất định và vừa phải

Nói nôm na dễ hiểu, “yoku” có sắc thái biểu đạt mạnh hơn “juubun”. Ngay trong ý nghĩa, “juubun” như muốn nói làm một điều gì đó “vừa đủ”, còn “yoku” có phần nhấn mạnh mức độ nhiều hơn. Giả sử trong một ví dụ sau:

よくんで質問しつもんこたえなない。

Hãy đọc kỹ và trả lời câu hỏi.

Bạn sẽ nhận thấy trong ví dụ trên, “Yoku” diễn tả hành động của người nói thực hiện cho đến khi cả người nói và đối tượng giao tiếp đều hiểu rõ đề tài được đề cập. Do đó, ta nên dùng “yoku” hơn là “juubun ni”.

B. “yoku” thường xuất hiện trong các ngữ cảnh diễn tả sự ngưỡng mộ, hài lòng, khen ngợi, hay khuyến khích, của người nói dành cho người khác.

Ví dụ, một vài lời khen ngợi, khuyến khích bạn nên sử dụng “yoku” trong đó cho tự nhiên:

よくやった、よくやった!

Làm tốt lắm!

よくできましたね!

Anh làm điều đó tốt quá nhỉ!

よくあそべ、よくまなべ!

Học hết sức, chơi hết mình nhé!

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.


So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni và Mou

Bài viết này mình sẽ so sánh cách sử dụng và ý nghĩa của hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni (すでに) và Mou (もう). Trước hết mời bạn xem qua một ví ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Tabitabi

Đây đã là bài viết thứ năm liên quan đến trạng từ Yoku (よく), bài này chúng ta sẽ so sánh "yoku" với trạng từ "Tabitabi" (たびたび). Cả hai trạng từ ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Jouzu ni

Tiếp tục nói về Yoku (よく), trong bài này mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa Yoku (よく) và Jouzu ni (上手に)。Hai trạng từ này, thường hay được sử dụng trong ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Takusan

Bất kỳ bạn nào học tiếng Nhật đến trình độ sơ cấp, đều sẽ nói được ngay nghĩa của Yoku (よく) và Takusan (たくさん). Một cách nôm na, nhiều bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật Yoku và Hakkiri giống và khác nhau như thế nào?

Hôm nay mình tiếp tục phân biệt sự khác nhau giữa một số trạng từ tiếng Nhật thông dụng. Bài này sẽ nói về Yoku (よく) và Hakkiri (はっきり). Nếu bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật: yoku và Juubun ni, giống và khác nhau như thế nào?

Bài viết này mình sẽ tiếp tục so sánh những điểm giống và khác nhau trong các trạng từ tiếng Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 2 ...
Đọc tiếp

Viết bình luận

Comment