in Tiếng Nhật tổng hợp

Hệ thống Ko-So-A-Do – Nhóm Kochira-Sochira-Achira và nhóm Kono-Sono-Ano

Ở bài này mình tiếp tục trình bày ý nghĩa của hai nhóm tiếp theo trong bảng hệ thống Ko-so-a-do. Với hai nhóm này (in đậm), một nhóm chỉ phương hướng một nhóm thực hiện chức năng bổ nghĩa. Mời bạn xem lại bảng sau:

Chỉ vật Địa điểm Hướng Người Hạn định Tính chất Trạng thái
 こ  これ  ここ  こちら

こっち

 こいつ  この  こんな  こう
 そ  それ  そこ  そちら

そっち

 そいつ  その  そんな  そう
 あ  あれ  あそこ  あちら

あっち

 あいつ  あの  あんな  ああ
 ど  どれ  どこ  どちら

どっち

 どいつ  どの  どんな  どう

Nhóm Kochira-Sochira-Achira biểu thị ý nghĩa phương hướng. Việc sử dụng chúng cũng được phân biệt theo từng phương hướng tương quan với vị trí người tham gia hội thoại.

  • Về phía người nói: こちら – Kochira
  • Về phía người nghe: そちら – Sochira
  • Về phía khác so với cả người nói và người nghe: あちら – Achira
  • Nghi vấn không xác định hướng nào, bên nào: どちら – Dochira

Ví dụ:

こちらは ひがしです。

Hướng này là hướng đông.

受付うけつけは あちらです。

Nơi tiếp đón ở đằng kia.

Có một lưu ý với nhóm này, ngoài ý nghĩa phương hướng, trong những cách nói lễ phép lịch sự nhóm từ này còn được dùng để chỉ người hay chỉ vật.

Ví dụ:

こちらは 学長がくちょうの 先生です。

Đây là thầy hiệu trưởng.

Ví dụ trên hoàn toàn không hề chỉ một phương hướng nào. Kochira trong trường hợp này có thể hiểu như là “đằng này” (trái với đằng ấy). Vì người nói đang giới thiệu cho người nghe một cách lịch sự về thầy hiệu trưởng là người mà người nghe không hề biết.

そちらは おいくらですか。

Cái đó bao nhiêu tiền ạ?

Ví dụ trên cũng tương tự, Sochira không hề chỉ hướng nhưng là chỉ sự vật thuộc về phía người nghe (“đằng ấy”).

Chúng ta tiếp tục sang nhóm tiếp theo. Kono-Sono-Ano thực hiện chức năng bổ nghĩa, hạn định (nghĩa là giới hạn, quy đinh, thu hẹp ý nghĩa) một danh từ nào đó và luôn đứng trước một danh từ.

この本 – Quyển sách này

その人 – Người đó

あの店 – Cửa hàng kia.

どの学校 – Trường nào?

Lưu ý, không có quy định nào vềgiống (giống đực, giống cái), số (số ít, số nhiều), hay loài (động vật hay bất động vật) giữa đại từ và danh từ. Cùng một đại từ, về nguyên tắc có thể kết hợp với tất cả các kiểu loại danh từ. Ví dụ: その人 (người đó), その人たち (những người đó), その本 (quyển sách đó).

Viết bình luận

Comment