in

から~まで (kara ~ made)

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 から~まで /kara ~ made/ có nghĩa là “từ…đến…”. Diễn tả điểm bắt đầu và điểm kết thúc của thời gian hoặc địa điểm.

Công thức:

N1 から N2 まで

[から] biểu thị điểm bắt đầu của thời gian và địa điểm, còn [まで] biểu thị điểm kết thúc của thời gian và địa điểm. [から] và [まで] không nhất thiết phải đi kèm với nhau, mà có thể được dùng riêng biệt.

Ví dụ đặt câu với から~まで /kara ~ made/

10日から15日まで休みます。
Tôi nghỉ từ ngày 10 đến ngày 15.

子供から大人おとなまでたのしめる番組ばんぐみです。
Đây là chương trình truyền hình mà từ già đến trẻ đều vui thích.

教科書きょうかしょの25ページから35ページまで読んでおいてください。
Hãy đọc trước từ trang 25 đến trang 35 trong sách giáo khoa đi.

この映画は、子供から年寄としよまで家族かぞくみんなで楽しんでいただけます。
Bộ phim này, từ em nhỏ tới người già, cả gia đình đều có thể cùng thưởng thức.

博物館はくぶつかんは午前8時から午後5時までです。
Bảo tàng mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

東京から大阪まで電車で3時間くらいかかります。
Đi từ Tokyo đến Osaka bằng tàu điện mất khoảng 3 tiếng.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment