in

から (kara)

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 から /kara/ có nghĩa là “vì…nên”, nhằm để trình bày một nguyên nhân, lý do. Bạn có thể dùng 「 ので」 nhưng giữa chúng cũng có chút khác biệt.

Công thức:

Thể thường/thể lịch sự + から

から /kara/ được sử dụng để diễn tả nguyên nhân, lý do của sự việc. Vế sau có thể dùng để biểu thị ý chí của người nói và yêu cầu người nghe.

Ví dụ đặt câu với から /kara/

時間がありませんから、テレビを見ません。
Vì không có thời gian nên tôi không xem ti vi.

スポーツが好きですから、毎日します。
Vì thích thể thao nên ngày nào tôi cũng chơi.

雨が降から野球やきゅう練習れんしゅうをやめた。
Vì trời mưa nên tôi nghỉ tập bóng chày.

コーヒーが好きじゃないから、飲まなかった。
Vì không thích cà phê nên tôi đã không uống.

このケーキは美味おいしいですから、もうひとつ食べたいです。
Vì cái bánh này ngon nên tôi muốn ăn thêm cái nữa.

あぶないですからさわらないで下ださい。
Vì nguy hiểm nên đừng đụng vào.

Phân biệt 「 から」và「 ので」:

「 から」diễn tả lý do mang tính chủ quan và mối quan hệ nguyên nhân – kết quả là rõ ràng và trực tiếp.「ので」diễn tả mối quan hệ nguyên nhân – kết quả là khách quan và khi người nói muốn nhấn mạnh tính thỏa đáng của bản thân.

Ví dụ:

このテレビはふるので、よく故障こしょうします。
Vì cái tivi này cũ rồi nên hay hỏng.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment