in

てもいい (temo ii)

Tổng hợp ngữ pháp N4

Ngữ pháp N4 てもいい /temo ii/ có nghĩa là “có thể, được không” và được sử dụng như một lời xin phép hoặc một lời cho phép. Ngữ pháp này có khá nhiều nghĩa liên quan, trong bài này chỉ đề cập ý nghĩa của một lời “xin phép, cho phép” mà thôi.

Công thức:

Vて + もいい

Trong hội thoại tiếng Nhật, てもいい /temo ii/ dùng để cho phép hoặc xin phép đối phương. Có nghĩa tương tự như 「てもかまわない」.

Ví dụ sử dụng てもいい /temo ii/ để xin phép ai đó:

ここでタバコをてもいいですか。
Tôi hút thuốc ở đây có được không?

公園こうえんまえくるま駐車ちゅうしゃてもいいですか。
Tôi đậu xe ở trước công viên có được không?

Ví dụ sử dụng てもいい /temo ii/ để cho phép ai đó:

喫茶店きっさてん写真しゃしんてもいいです。
Anh có thể chụp ảnh quán cà phê của tôi.

そのぞうさわてもいいです。
Anh có thể chạm vào con voi đó.

Ngoài ra, dạng thức phủ định「…なくてもいい」có nghĩa là「…する必要がない」(không cần phải…). Ví dụ:

めないのなら無理むりまなくてもいいよ。
Nếu anh không uống được thì thôi, không cần phải gắng gượng.

Xem thêm ngữ pháp N4


Viết bình luận

Comment