in

なきゃ (nakya)

Tổng hợp ngữ pháp N3

Ngữ pháp N3 なきゃ /nakya/ có nghĩa là “Phải”. Nhằm để đưa ra lời khuyến cáo hoặc thúc giục ai đó làm việc gì.

Công thức:

V-ない + なきゃ

Diễn tả ý nghĩa trong trường hợp một sự việc không được thực hiện thì sẽ xảy ra một điều không mong muốn. Dùng nhiều trong những trường hợp như thúc giục ai đó làm gì, hoặc đưa ra khuyến cáo rằng nên làm như thế thì hơn.

Ví dụ đặt câu với なきゃ /nakya/

いそがなきゃ会議かいぎおくれるよ。
Phải nhanh lên không thì muộn giờ họp đấy.

もっと頑張がんばらなきゃ。
Phải cố gắng hơn nữa.

Xem thêm ngữ pháp N3


Viết bình luận

Comment