in

なくちゃ (nakucha)

Tổng hợp ngữ pháp N3

Ngữ pháp N3 なくちゃ /nakucha/ có nghĩa là “Phải, Nếu không…”, đưa ra một sự thúc giục với người nghe. Đây cũng là lối nói thân mật của 「なくては」.

Công thức:

V – ない + なくちゃ

Diễn tả ý nghĩa trong trường hợp một sự việc không được thực hiện thì sẽ xảy ra một điều không mong muốn. Dùng nhiều trong những trường hợp như thúc giục ai đó làm gì, hoặc đưa ra khuyến cáo rằng nên làm như thế thì hơn.

Ví dụ đặt câu với なくちゃ /nakucha/

勉強べんきょうなくちゃ怒られる。
Không học thì sẽ bị mắng đấy.

はやかえなくちゃ
Phải về sớm mới được.

Xem thêm ngữ pháp N3


Viết bình luận

Comment