in

…もらおうか (…moraou ka)

Tổng hợp ngữ pháp N4

Ngữ pháp N4 ...もらおうか /…moraou ka/ có nghĩa là “Xin anh, xin anh làm ơn… giúp tôi nhé.”. Dùng để yêu cầu người khác một cách mềm mỏng lịch sự.

V-てもらおうか

Dùng để yêu cầu một cách gián tiếp người nghe thực hiện một hành động. Nhờ gắn thêm trợ từ 「か」, nên có thêm hàm ý “người nói vừa mới nghĩ ra như thế” hoặc “thêm vào tâm trạng ngần ngại của người nói”; đồng thời ý nghĩa yêu cầu mang tính một chiều này cũng trở nên mềm mỏng hơn so với trường hợp không có trợ từ này. Thông thường, những người có địa vị cao trong xã hội hay sử dụng để nói với những người ở vai dưới mình.

Ví dụ với ngữ pháp N4 …もらおうか /…moraou ka/ , bạn có thể thấy một vài kiểu thay thế tương tự như là ていただきましょうか, てもらいましょうか

お茶を一杯いっぱいもらおうか
Anh cho một li trà nhé.

これ、コピーしてもらおうか
Anh photo dùm tôi cái này nhé.

君には、しばらく席をはずしていただきましょうか
Anh có thể tạm thời rời khỏi chỗ ngồi cho tôi được không?

A:もうすぐ、帰ると思います。
A: Có lẽ ông ấy sắp về.

B:じゃ、ここで待たせてもらいましょうか
B: Vậy, xin anh cho tôi chờ ở đây nhé.

Xem thêm ngữ pháp N4