in

んじゃないか (n-janai ka)

Tổng hợp ngữ pháp N4

Ngữ pháp N4 んじゃないか /n-janai ka/ có nghĩa là “Có lẽ… chăng, có lẽ…nhỉ, không chừng… nhỉ.”. Người nói dùng để xác nhận với người nghe về sự suy đoán của mình.

N/ Na(なん)+   じゃないか 

A/ V +   んじゃないか

Dùng để xác nhận với người nghe về sự suy đoán của mình. Trong cách dùng có tính độc thoại, kiểu câu này biểu thị sự suy đoán không lấy gì làm chắc chắn của người nói. Đây là hình thức văn nói của 「(の) ではないか」. Dạng lịch sự là 「んじゃありませんか」.

Ví dụ đặt câu với んじゃないか /n-janai ka/

明日はひょっとしたら雪なんじゃないか雪雲ゆきぐもが出てきたよ。
Không chừng ngày mai trời sẽ có tuyết. Đã có mây tuyết rồi đấy.

あの人、野菜やさいがきらいなんじゃないか。こんなにのこしているよ。
Có lẽ người kia ghét rau chăng? Ăn gì mà chừa lại đến thế này đấy.

あの子、さむんじゃないかな。くしゃみしてるよ。
Có lẽ đưa bé kia đang lạnh chăng? Nó đang hắt hơi đấy.

田中さんも来るんじゃないか。鈴木さんがつれてくるって言ってたから。
Có lẽ anh Tanaka cũng sẽ đến nhỉ? Vì anh Suzuki có nói là sẽ dẫn anh ấy đến.

Xem thêm ngữ pháp N4


Viết bình luận

Comment