in

中 – Juu

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – 中 /juu/ có nghĩa là: Suốt, cả (chỉ về thời gian).

Công thức:

N + 中

Dùng kèm với những từ ngữ chỉ thời gian, thời hạn để biểu thị ý nghĩa “suốt trong thời gian ấy”. Tuy nhiên, trong trường hợp “suốt cả buổi sáng” thì nói là 「ごぜんちゅう」.

03-juu-ngu-phap-n5

Đặt câu với ngữ pháp N5 – 中 /juu/

一晩中ひとばんじゅうきている。
Tôi thức cả đêm.

一日中いちにちじゅう仕事しごとをする。
Tôi làm việc suốt ngày.

家の前は年中ねんじゅう道路工事どうろこうじをしている。
Người ta làm đường trước nhà tôi suốt năm.

午後中ごごじゅうずっと宣伝せんでんカーのおとでうるさかった。
Suốt cả buổi chiều tôi đã phải đinh tai nhức óc vì tiếng loa của các xe quảng cáo.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment