in

以下 (ika)

Tổng hợp ngữ pháp N3

Ngữ pháp N3 以下 /ika/ có nghĩa là “trở xuống”. Nó đi sau ngay một danh từ để biểu thị mức độ từ dưới mức đó trở xuống.

Công thức:

N + いか

Đi theo sau danh từ biểu thị 1 vị trí nào đó trong trình tự hay mức độ , và diễn đạt mức độ xếp dưới hoặc bằng vị trí này.

Ví dụ đặt câu với 以下 /ika/

中学生ちゅうがくせい以下入場にゅうじょう無料むりょうです。
Học sinh trung học cơ sở trở xuống được vào của miên phí.

中型ちゅうがた以下の車ならこのみちを通ることができる。
Xe cỡ vừa trở xuống có thể đi vào con đường này.

B4サイズ以下のものでないとこの機械きかいではコピーできない。
Nếu không phải cỡ B4 thì máy này không phô tô được đâu.

乗車定員29人以下の自動車ならこの道を通ることができる。
Ô tô có sức chứa từ 29 người trở xuống có thể đi vào con đường này.

2010年夏より、学校の休暇きゅうか期間に小学生しょうがくせい以下の子どもに乗車無料サービスを行こなっている。
Bắt đầu từ mùa hè năm 2010, chúng tôi đã tiến hành áp dụng dịch vụ đi xe miễn phí trong thời gian nghỉ học ở trường với đối tượng là các bạn nhỏ từ cấp tiểu học trở xuống.

Xem thêm ngữ pháp N3


Viết bình luận

Comment