in

あんまり…ない – Anmari…nai

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – あんまり…ない /Anmari…nai/ có nghĩa là: Không…lắm, không…nhiều.

Công thức:

あんまり + Na + ではない 

あんまり + A-く + ない 

あんまり + V-ない

14-anmari-nai

Trong văn nói khi nhấn mạnh thì biến thành「あんまり」. Phía sau thường đi với những cấu trúc phủ định để diễn tả mức độ “không cao”. Trong trường hợp gắn với động từ, nó diễn tả tần số không cao hoặc số lượng không nhiều.

  • このごろあんまり映画えいがを見ていない
    Dạo này tôi không hay xem phim lắm.
  • 今日はあんまりお金がないので、CDを買うのは今度こんどにしよう。
    Hôm nay không có nhiều tiền lắm nên mua đĩa CD đành để lần tới vậy.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment