in

Bất biến trong tiếng Nhật – những cách dùng khác nhau

Giới thiệu chuyên đề

Bất biến trong tiếng Nhật – ないである và ないでいる

Lần này mình đề cập đến trạng thái phủ định kéo dài của hành động một cách có ý thức qua hai điểm ngữ pháp ないである và ないでいる. Ý nghĩa bất biến thể hiện ở chỗ hành động đó không thay đổi tính chất phủ định "không làm" và kéo dài trạng ...
Đọc tiếp

Bất biến trong tiếng Nhật – ないうちに và ないかぎり

Nếu đã đọc qua các bài học trước, có lẽ bạn đã hiểu rõ thế nào là ý nghĩa bất biến rồi nhỉ? Bài học này, mình sẽ cộng thêm vào ý nghĩa bất biến đó một yếu tố khác, đó là phủ định ない. Chúng ta cùng xét qua ...
Đọc tiếp

Bất biến trong tiếng Nhật: phân biệt 3 cách sử dụng của きり

Hôm nay mình trở lại với chủ đề bất biến, nhưng thể hiện dưới một mẫu ngữ pháp khác đó là きり (kiri). Như đã nhấn mạnh nhiều ở các bài học trước, bất biến thể hiện ý nghĩa một sự vật sự việc nào đó giữ nguyên trạng thái ...
Đọc tiếp

Bất biến trong tiếng Nhật: ずにいる và anh chàng cai thuốc lá

Chủ đề bất biến trong tiếng Nhật vẫn còn tiếp diễn thêm một vài điểm ngữ pháp thường dùng nữa. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn 「ずにいる」. Mình không quen nói đâm ngang, sợ các bạn mới không nắm bắt kịp, nên mình đi từ nguồn gốc của ...
Đọc tiếp

Bất biến trong tiếng Nhật: いまだ ở thể khẳng định và phủ định

Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu thêm cho các bạn một điểm ngữ pháp nữa cũng nằm trong ý nghĩa bất biến. Đó là いまだ(未だ). Nhắc lại, bất biến như đã nói ở bài trước, nó là ý nghĩa chỉ về sự việc hiện tượng gì đó duy trì trạng ...
Đọc tiếp

Bất biến trong tiếng Nhật: いぜん và một vài ví dụ

Loạt bài đầu tiên này mình bàn về vấn đề bất biến trong tiếng Nhật. Dĩ nhiên chúng ta đang bàn đến khía cạnh ý nghĩa bất biến. Một ý nghĩa khái quát cho tất cả những điểm ngữ pháp nào mô tả một hành động, sự vật, sự việc ...
Đọc tiếp

CHUYÊN ĐỀ KHÁC


Viết bình luận

Comment