in

でした – deshita

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – でした /deshita/ là thời quá khứ của tính từ, danh từ.

Công thức:

A-い/ Na- / N + でした

23-deshita-qua-khu

でした là đuôi của tính từ và danh từ ở dạng lịch sự trong quá khứ.

  • 昨日きのうあめでした。
    Hôm qua trời mưa .
  • こたえ簡単かんたんでした。
    Câu trả lời rất đơn giản.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment