in

Đọc nhanh hiểu đúng #01

 Bạn đang làm bài trắc nghiệm thuộc chuyên đề Đọc nhanh hiểu đúng.
DNHD 20Bài trắc nghiệm này đưa ra nhiều tình huống và văn bản khác nhau nhằm rèn luyện khả năng nắm bắt nhanh thông tin bằng mắt của bạn.

 Bạn hãy chọn để điền vào chỗ trống đáp án thích hợp, hoặc chọn đáp án đúng cho câu hỏi bài đọc hiểu. 

Chúc bạn tiến bộ.

Bảng xếp hạng: Đọc nhanh hiểu đúng #01

tối đa 20 điểm
Top Tên Làm lúc Điểm Kết quả
Đang tải...
Chưa có dữ liệu

Các bài tập liên quan

Các chuyên đề khác

Viết bình luận

Comment