in

どこ – doko

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – どこ /doko/ có nghĩa là “ở đâu”. 「どこ」là nghi vấn từ hỏi về địa điểm.

12-kodo-o-dau

Ví dụ đặt câu với ngữ pháp N5 – どこ /doko/

「どこ」là nghi vấn từ hỏi về địa điểm , còn「どちら」 là nghi vấn từ để hỏi về phương hướng . Tuy nhiên,「 どちら」cũng có thể được dùng để hỏi về địa điểm . Trong trường hợp này thì「どちら」 mang sắc thái lịch sự hơn「どこ」.

 • 手洗てあらいはどこですか。
  Nhà vệ sinh ở đâu ?
  …あそこです。
  …Ở chỗ kia .
 • エスカレータはどこですか。
  Thang cuốn thì ở đâu?
  …ここです。
  …Ở đây.

Chú ý: Ngoài ra , khi hỏi về tên quốc gia, công ty, trường học, cơ quan hay tổ chức trực thuộc thì cũng dùng nghi vấn từ là「どこ」 hay 「どちら」 chứ không phải là「なん」. Trong trường hợp này cũng thế「どちら」mang sắc thái lịch sự hơn 「どこ」.

 • 学校がっこうはどこですか。
  Bạn học ở trường nào vậy ?
 • 会社かいしゃはどちらですか。
  Chị làm ở công ty nào vậy ?

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment