in

Hiểu hệ thống Ko-so-a-do trong tiếng Nhật

Giới thiệu chuyên đề

Hệ thống đại từ chỉ định こ・そ・あ・ど (ko – so – a – do)

Ngay từ những bài học sơ cấp đầu tiên bạn đã phải tiếp xúc ngay với các đại từ tiếng ...
Đọc tiếp

Hệ thống Ko-So-A-Do – Nhóm Kore-Sore-Are

Từ những bài tiếp theo bàn về danh sách các đại từ chỉ định trong tiếng Nhật nói chung, mình ...
Đọc tiếp

Hệ thống Ko-So-A-Do – Nhóm Koko-Soko-Asoko

Để tiếp tục đến với ý nghĩa của một nhóm khác trong hệ thống Ko-so-a-do theo hàng dọc, mời bạn ...
Đọc tiếp

Hệ thống Ko-So-A-Do – Nhóm Kochira-Sochira-Achira và nhóm Kono-Sono-Ano

Ở bài này mình tiếp tục trình bày ý nghĩa của hai nhóm tiếp theo trong bảng hệ thống Ko-so-a-do ...
Đọc tiếp

Những lưu ý cơ bản về hệ thống Ko-so-a-do

Bài này xét đến những khía cạnh khác của hệ thống Ko-so-a-do căn bản, bổ sung thêm một chút kiến ...
Đọc tiếp

CHUYÊN ĐỀ KHÁC


Viết bình luận

Comment