in

JLPT N2 Kanji #09

JLPT N2 Kanji topic banner

 Thông tin trắc nghiệm

Tên: Kanji N2 #09

Chủ đề: [Trắc nghiệm Kanji N2].

Cách làm: Chọn đúng Kanji cho cách đọc được gạch dưới hoặc chọn đúng cách đọc cho Kanji được gạch dưới.

Số câu: 20

Thời gian: 5 phút

Độ khó

Phải đúng 70%

Các chuyên đề khác

Viết bình luận

Comment