in

Luyện ngữ pháp N4 #05

Grammar N4 Topic banner

 Thông tin trắc nghiệm

Tên: Ngữ pháp N4 #05

Chủ đề: [Trắc nghiệm ngữ pháp N4].

Cách làm: Chọn đáp án chính xác điền vào chỗ trống.

Số câu: 15

Thời gian: 4 phút

Độ khó

Phải đúng 70%

Các chuyên đề khác

Viết bình luận

Comment