in

ましょう – mashou

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – ましょう /mashou/ có nghĩa là: Cùng/hãy (làm gì đó) nhé!

Công thức:

V-ましょう

07-mashou-cung-nhe

Ví dụ đặt câu với ngữ pháp ましょう /mashou/

Dùng để mời hay kêu gọi người nghe cùng làm một việc gì đó với người nói. Nó thể hiện thái độ chủ động của người nói. (khác với Vませんか: dùng khi chưa biết người kia có đồng ý hay không).

  • ちょっとやすみましょう。
    Chúng ta cùng nghỉ một lát đi.
  • いっしょにひるはんべませんか。
    Anh/chị có cùng ăn cơm trưa với tôi không?
    …ええ、食べましょう。
    …Được, chúng ta cùng ăn nhé.

Chú ý:「V-ませんか」và「V-ましょう」đều là những cách nói để mời ai đó làm gì. So với「V-ましょう」thì「V-ませんか」thể hiện ít nhiều sự rụt rè, giữ ý của người nói đối với người nghe.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment