in

をV-ます

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – をV-ます /O + động từ thể masu/ được sử dụng để nói về một điểm xuất phát nào đó của hành động.

Công thức:

N + を V-ます

19-o-verb-masu

Trong mẫu câu này trợ từ「に」được dùng với các động từ như「はいります」,「のります」để chỉ điểm đến. Ngoài ra có thể sử dụng trợ từ「を」với các động từ như「でます」,「おります」để biểu thị điểm xuất phát, điểm khởi đầu.

  • 7時にうちを出ます
    Tôi ra khỏi nhà lúc 7 giờ.
  • 列車れっしゃ神戸こうべえきました
    Tàu đã rời ga Kobe.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment