in

Thi thử đại học

Giới thiệu chuyên đề
Đề thi năm 2008
free iconThời gian: 90 phút

Số lượng câu hỏi: 80 câu

Biên soạn: Bộ giáo dục và đào tạo

Chú thích: Nội dung toàn bộ của đề thi này do Bộ giáo dục và đào tạo biên soạn, được áp dụng cho kì thi đại học khối D môn tiếng Nhật năm 2008. Nếu bạn không muốn làm online, có thể download file mềm tại đây.

Thi thu dai hoc tieng nhat 01 Vào phòng thi Xem xếp hạng

Viết bình luận

Comment