in

Thi thử N4

Giới thiệu chuyên đề
Đề mẫu chính thức (Vol.2)
free iconThời gian: 125 phút

Số lượng câu hỏi: 98 câu

Biên soạn: Jlpt.jp

Chú thích: Nội dung toàn bộ của đề thi này do Jlpt.jp biên soạn. Nếu bạn không muốn làm online, có thể download file mềm tại đây.


Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen

Thi thu JLPT N4 vol.2 Vào phòng thi Xem xếp hạng
Đề mẫu chính thức
free iconThời gian: 125 phút

Số lượng câu hỏi: 96 câu

Biên soạn: Jlpt.jp

Chú thích: Nội dung toàn bộ của đề thi này do Jlpt.jp biên soạn. Nếu bạn không muốn làm online, có thể download file mềm tại đây.


Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen

Thi thu JLPT N4 01 Vào phòng thi Xem xếp hạng
Thi thu JLPT N4 02
Đề thi thử JLPT N4 #02

Thời gian: 125 phút

Số lượng câu hỏi: 98

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N4 02
Đề thi thử JLPT N4 #03

Thời gian: 125 phút

Số lượng câu hỏi: 97

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N4 04
Đề thi thử JLPT N4 #04

Thời gian: 125 phút

Số lượng câu hỏi: 97

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N4 04
Đề thi thử JLPT N4 #05

Thời gian: 125 phút

Số lượng câu hỏi: 97

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N4 06
Đề thi thử JLPT N4 #06

Thời gian: 125 phút

Số lượng câu hỏi: 98

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N4 07
Đề thi thử JLPT N4 #07

Thời gian: 125 phút

Số lượng câu hỏi: 98

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Lưu ý:

Nếu bạn chưa hình dung được các dạng câu hỏi sẽ gặp trong đề thi, khuyên bạn nên đọc cấu trúc chi tiết đề thi năng lực Nhật ngữ JLPT N4 trước khi bắt đầu.

Cấu trúc đề thi JLPT N4

Viết bình luận

Comment

24 Comments

    • Mình đã kiểm tra lại hết tất cả các bài thi, tất cả file nghe đều OK. Vì muốn mọi người có thể thi thử tốt nhất nên mình luôn kiểm tra liên tục. Không hiểu sao có một vài bạn lại gặp tình trạng file nghe lỗi. Bạn có thể nói rõ hơn lỗi thế nào không ạ.

    • Mình mới kiểm tra lại, tất cả các bài thi vẫn hoạt động bình thường, không hề có đòi hỏi nhập email gì cả. Bạn có thể chụp ảnh màn hình lỗi của bạn được không, xin cảm ơn bạn.