in

Thi thử NAT-TEST 3Q

Introduction
NAT-TEST 3Q Mock Exam #01
Thi thử NAT-TEST 3Q #01

Thời gian: 140 mins

Số lượng câu hỏi: 102

Vào phòng thi Top 10
Kanji/Từ vựng | Ngữ pháp/Đọc | Nghe

Viết bình luận

Comment

    • bạn hỏi vậy thì cũng khó lắm. n3 nattest có cách tính điểm riêng của nó , jlpt có cách tính điểm riêng. vì thế cũng có chỗ khó khác nhau ,nếu bạn hỏi chỗ nào khó thì còn được chứ trình độ mình nghĩ là gần ngang nhau chỉ là jlpt lừa người thi ở phần đọc hiểu và nghe nhiều hơn thôi ạ