in

Trắc nghiệm Kanji sơ cấp #002

Bạn đang làm bài trắc nghiệm thuộc chuyên đề Series Kanji sơ cấp.
KANJI SC 002Đây là loạt câu hỏi trắc nghiệm Kanji mức độ sơ cấp.

 Bạn hãy chọn Hiragana chính xác cho chữ Kanji được gạch dưới. 

Chúc bạn tiến bộ.

Top các thành viên đã tham gia bài trắc nghiệm này:

Bảng xếp hạng: Trắc nghiệm Kanji sơ cấp #002

tối đa 10 điểm
Top Tên Làm lúc Điểm Kết quả
Đang tải...
Chưa có dữ liệu

Các bài tập liên quan

Các chuyên đề khác

Viết bình luận

Comment