in Tiếng Nhật tổng hợp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni và Mou

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.

Bài viết này mình sẽ so sánh cách sử dụng và ý nghĩa của hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni (すでに) và Mou (もう).

Trước hết mời bạn xem qua một ví dụ sau:

彼女かのじょいたとき、講演こうえんすでにわっていた。

彼女かのじょいたとき、講演こうえんもうわっていた。

Khi cô ấy đến thì buỗi diễn thuyết đã kết thúc.

Như vậy có thể thấy, cả hai trạng từ này đều thể hiện ý nghĩa một sự việc nào đó đã hoàn tất, đã kết thúc rồi. Ý nghĩa giống nhau là vậy, nhưng điểm khác nhau chủ yếu giữa hai trạng từ  Sudeni (すでに) và Mou (もう) là ở văn phong sử dụng. “sudeni” thì thường được dùng trong văn viết, còn “mou” thì lại thường được dùng trong văn nói.

Điểm khác nhau thứ 1: “sudeni” dùng trong văn viết, “mou” dùng trong văn nói.

Mời bạn xem thêm một vài ví dụ:

ばん支度したくすでにできている。

ばん支度したくもうできている。

Bữa tối đã sửa soạn xong rồi.

Hoặc là:

太郎たろうすでに一年生いちねんせいです。

太郎たろうもう一年生いちねんせいです。

Tarou đã là học sinh lớp một rồi!

Tuy nhiên trong ví dụ trên, có một lưu ý nhỏ. Khi bạn muốn nói, “Tarou là học sinh lớp một rồi, nhanh quá nhỉ!” trong một bối cảnh lâu ngày gặp lại, và bạn muốn bày tỏ cảm xúc bất ngờ vì hiện tại cậu bé Tarou đã khôn lớn, thì nên nói:

太郎たろうもう一年生いちねんせいですか、はやいですね!

không nên nói:

太郎たろうすでに一年生いちねんせいですか、はやいですね!

Nếu dùng “sudeni” trong câu trên sẽ mất tự nhiên vì 2 lý do. Một là người ta sẽ không dùng “sudeni” trong văn nói, hai là người nói đang nói đến sự việc xảy ra trong thời điểm hiện tại chứ không phải là hoàn toàn trong quá khứ (Cậu bé Tarou hiện đang là học sinh lớp một).

Điểm khác nhau thứ 2: Không dùng “sudeni” để diễn tả một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.

Như đã nói, cả “sudeni” và “mou” đều được dùng khi đề cập đến sự việc xảy ra trong quá khứ và hoàn toàn kết thúc tại thời điểm mà người nói phát biểu. Nhưng về mặt ngữ nghĩa, thì “mou” có thêm một nghĩa khác trong diễn đạt mà “sudeni” không có, đó là khi nói đến sự việc diễn ra trong tương lai, thì có thể dùng “mou” nhưng không được dùng “sudeni”. Ví dụ:

ははからの手紙てがみもうることでしょう。

ははからの手紙てがみすでにることでしょう。

Có lẽ sắp nhận được thư của mẹ rồi!

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề So sánh trạng từ tiếng Nhật căn bản.


So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni và Mou

Bài viết này mình sẽ so sánh cách sử dụng và ý nghĩa của hai trạng từ tiếng Nhật: Sudeni (すでに) và Mou (もう). Trước hết mời bạn xem qua một ví ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Tabitabi

Đây đã là bài viết thứ năm liên quan đến trạng từ Yoku (よく), bài này chúng ta sẽ so sánh "yoku" với trạng từ "Tabitabi" (たびたび). Cả hai trạng từ ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Jouzu ni

Tiếp tục nói về Yoku (よく), trong bài này mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa Yoku (よく) và Jouzu ni (上手に)。Hai trạng từ này, thường hay được sử dụng trong ...
Đọc tiếp

So sánh hai trạng từ tiếng Nhật: Yoku và Takusan

Bất kỳ bạn nào học tiếng Nhật đến trình độ sơ cấp, đều sẽ nói được ngay nghĩa của Yoku (よく) và Takusan (たくさん). Một cách nôm na, nhiều bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật Yoku và Hakkiri giống và khác nhau như thế nào?

Hôm nay mình tiếp tục phân biệt sự khác nhau giữa một số trạng từ tiếng Nhật thông dụng. Bài này sẽ nói về Yoku (よく) và Hakkiri (はっきり). Nếu bạn ...
Đọc tiếp

Hai trạng từ tiếng Nhật: yoku và Juubun ni, giống và khác nhau như thế nào?

Bài viết này mình sẽ tiếp tục so sánh những điểm giống và khác nhau trong các trạng từ tiếng Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến 2 ...
Đọc tiếp

Viết bình luận

Comment