Thi thử NAT-TEST Online

“NAT-TEST” là kỳ thi năng lực tiếng Nhật dành cho những người mà tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ. Năng lực tiếng Nhật được đánh giá tổng quát bởi 03 lĩnh vực, “Từ vựng”, “Nghe hiểu” và “Đọc hiểu” trong mỗi cấp của 05 cấp độ. Tiêu chuẩn và cấu trúc đề thi tương tự với “Kỳ thi năng lực tiếng Nhật” (gọi tắt là JLPT).

Dựa trên cấu trúc đó, Nihonblog đã sưu tầm và biên soạn, trình bày dưới dạng đề thi Nat Test online.

Trong mỗi đề thi, Nihonblog đã cẩn thận chia ra làm 3 kỹ năng riêng: “Từ vựng”, “Nghe hiểu” và “Đọc hiểu”. Bạn có thể thi riêng từng kỹ năng hoặc làm một lúc nguyên đề thi dài như là thi thật.

Các bạn có thể thử sức mình tại đây nhé. Hứa hẹn sắp tới sẽ bổ sung thêm nhiều đề thi hơn nữa.

THI THỬ NAT-TEST