in Tiếng Nhật tổng hợp

Trợ từ が -ga xác định chủ ngữ, trợ từ を -wo xác định tân ngữ trực tiếp

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề Thì ra là thế
Nếu phát biểu một cách thuộc bài “Trợ từ が -ga xác định chủ ngữ, trợ từ を -wo xác định tân ngữ trực tiếp” thì đôi khi khiến người mới học tiếng Nhật không hiểu bản chất vấn đề. Căn bản ở điều này nằm ở chỗ bạn phải hiểu rõ bản chất của động từ. Thế nên, chúng ta sẽ bắt đầu bài học này với kiến thức về tự động từ (nội động từ) và tha động từ (ngoại động từ) trước khi hiểu về trợ từ が -ga và を -wo.

Ví dụ bằng tiếng Việt sẽ dễ hiểu hơn, trong 2 câu sau:

Anh ấy đá quả bóng.

Anh ấy ngủ ba ngày rồi.

Trong câu ví dụ đầu có chứa tha động từ, nhưng trong câu thứ hai là tự động từ.  Nói cho dễ hiểu là tự động từ không cần một đối tượng nào để tác động, còn ngoại động từ thì luôn có một đối tượng tác động ngoài chủ thể động từ đó. Như ví dụ trên, tha động từ “đá”, thì “đá cái gì”, trả lời “đá quả bóng”, quả bóng là đối tượng mà nó tác động. Còn tự động từ “ngủ”, là tự thân chủ thể thực hiện hành động ngủ, không đối tượng nào mà để động từ tác động trực tiếp. Như vậy, đối tượng mà tha động từ tác động chính là tân ngữ trực tiếp trong câu.

Trở lại tiếng Nhật, cũng tương tự, nhưng tiếng Nhật có cách thức khác để xác định đâu là tân ngữ trực tiếp, đó là bằng trợ từ mà cụ thể là trợ từ を -wo. Trợ từ を sẽ đánh dấu danh từ trước đó là tân ngữ trực tiếp – hay là đối tượng tác động trực tiếp của động từ. Theo đó,  trợ từ が sẽ đánh dấu và cho biết danh từ theo trước nó là chủ thể của động từ đó.

Tiếng Nhật sẽ có cách sắp xếp câu khác biệt hơn so với ví dụ tiếng Việt nêu trên.  Đó là động từ sẽ nằm cuối cùng, những yếu tố khác (có đi kèm với trợ từ tương ứng của nó) sẽ có thể được thay đổi vị trí mà không thay đổi ý nghĩa trong câu. Chẳng hạn như trong ví dụ sau, chủ ngữ (đi với が) có thể xuất hiện trước hoặc sau tân ngữ trực tiếp (đi với を) đều được.

日本語勉強しています。

日本語勉強しています。

Anh ấy đang học tiếng Nhật.

Chính trợ từ là cái chi phối và quyết định chức năng cho danh từ theo trước đó, trở thành một bộ phận ngữ pháp riêng biệt mà nếu có thay đổi vị trí thì luôn đi cùng với nhau và đảm bảo ý nghĩa cho câu.

Bạn đang đọc bài viết thuộc chuyên đề Thì ra là thế

Viết bình luận

Comment