Bất biến trong tiếng Nhật: phân biệt 3 cách sử dụng của きり

Hôm nay mình trở lại với chủ đề bất biến, nhưng thể hiện dưới một mẫu ngữ pháp khác đó là きり (kiri). Như đã nhấn mạnh nhiều ở các bài học trước, bất biến thể hiện ý nghĩa một sự vật sự việc nào đó giữ nguyên trạng thái không đổi một thời gian […]

Bất biến trong tiếng Nhật: ずにいる và anh chàng cai thuốc lá

Chủ đề bất biến trong tiếng Nhật vẫn còn tiếp diễn thêm một vài điểm ngữ pháp thường dùng nữa. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn 「ずにいる」. Mình không quen nói đâm ngang, sợ các bạn mới không nắm bắt kịp, nên mình đi từ nguồn gốc của điểm ngữ pháp này ra […]

Bất biến trong tiếng Nhật: いまだ ở thể khẳng định và phủ định

Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu thêm cho các bạn một điểm ngữ pháp nữa cũng nằm trong ý nghĩa bất biến. Đó là いまだ(未だ). Nhắc lại, bất biến như đã nói ở bài trước, nó là ý nghĩa chỉ về sự việc hiện tượng gì đó duy trì trạng thái không đổi trong thời […]