Trợ từ が -ga xác định chủ ngữ, trợ từ を -wo xác định tân ngữ trực tiếp

Nếu phát biểu một cách thuộc bài “Trợ từ が -ga xác định chủ ngữ, trợ từ を -wo xác định tân ngữ trực tiếp” thì đôi khi khiến người mới học tiếng Nhật không hiểu bản chất vấn đề. Căn bản ở điều này nằm ở chỗ bạn phải hiểu rõ bản chất của […]

Đừng thêm trợ từ は (wa) vào những nghi vấn WH

Mình không biết có cách gọi nào chung bằng tiếng Nhật cho tất cả những dạng nghi vấn WH (trong tiếng Anh) không, nên tạm dùng cách nói “nghi vấn WH” để chỉ đến những cách hỏi như sau: 誰  だれ  who    ai 何  なに  what     cái gì どれ/どの    which  cái nào いくら   how much bao nhiêu いつ    when  khi nào どう    how   thế nào […]