10 loại trợ từ chỉ thời gian trong tiếng Nhật

Mình bắt đầu chuỗi bài viết “Chinh phục trợ từ” bằng 10 loại trợ từ chỉ thời gian trong tiếng Nhật. Các bạn có thể xem tài liệu tham khảo của mình ở How to Tell the Difference between Japanese Particles có sẵn trong thư viện của Nihonblog. Những gì mình giải thích sẽ dễ dàng giúp […]