Một số thực trạng về chất lượng và giá cả dịch tiếng Nhật hiện nay

Mình đã là freelancer dịch tiếng Nhật được 3 năm, và khoảng thời gian làm việc đó mình nhận thấy nhiều điều khiến mình thấy rất không ổn về giá cả và chất lượng dịch. Chia sẻ với các bạn một vài điều để nếu bạn là khách hàng thì tránh trở thành nạn nhân […]