in

ちょっと…ない (chotto…nai)

Tổng hợp ngữ pháp N3

Ngữ pháp N3 ちょっと…ない /chotto…nai/ có nghĩa là “Hầu như không thể, không có…” với hàm ý đánh giá một cách tích cực. Nếu dịch sát nghĩa của từ này, bạn dễ thấy nó có ý “một chút xíu…cũng không”.

Đây là cách nói dùng để đánh giá. Dùng chung với những cách nói phủ định để nhấn mạnh ý phủ định. Thường dùng trong những trường hợp đánh giá cao hơn mức bình thường.

Ví dụ đặt câu với ちょっと…ない /chotto…nai/

こんなにおもしろい映画えいが最近さいきんちょっとない
Phim hay như thế này thì gần đây hầu như không có.

この本は読み出したらちょっとやめられませんよ。
Quyển sách này một khi đã đọc rồi thì không thể nào dừng lại được.

こんなおいしいもの、ちょっとほかでは食べられない
Một món ngon như thế này thì không thể ăn được ở nơi khác.

あの人のあんな演説えんぜつは、ちょっとほかの人にはまねができないだろう。
Lối diễn thuyết độc đáo đó của vị ấy chắc là người khác không thể nào bắt trước được.

Xem thêm ngữ pháp N3


Viết bình luận

Comment