in

てもいい (temo ii)

Tổng hợp ngữ pháp N4

Ngữ pháp N4 – てもいい (temo ii) có nghĩa là “Cũng được” (Đề nghị).

Công thức:

Vて + もいい

07-temo-ii-cung-duoc

Dùng trong trường hợp người nói tự mình đứng ra đề nghị làm một việc gì. Thường là đề nghị làm một việc có lợi cho đối phương.

 • A:わたしは、月曜日げつようびはちょっといえられないんですが。
  Thứ hai thì tôi phải ở nhà, không đi đâu được…
  B:じゃあ、わたしがおたくうかがってもいいですよ。
  Nếu thế thì tôi đến gặp tại nhà anh cũng được.
  A:それじゃ、そうしてください。
  Nếu vậy, thì xin mời anh đến.
 • A:彼がいないので、この仕事しごとすすまないんだ。
  Vì anh ấy đi vắng, nên việc này không tiến triển được chút nào.
  B:ぼくがてもいいよ。
  Việc này, cô cứ để cho tôi làm cũng được.

Xem thêm ngữ pháp N4


Viết bình luận

Comment