in

んだろう (n-darou)

Tổng hợp ngữ pháp N4

Ngữ pháp N4 んだろう /n-darou/ có nghĩa là “Có lẽ…”, chỉ sự suy đoán của người nói.

Công thức:

N/Na なんだろう 

V/A んだろう

Thể hiện ý nghĩa “có lẽ là…”, diễn tả sự suy đoán của người nói. Đây là cách nói kết hợp 「んだ」với 「だろう」.

Ví dụ đặt câu với んだろう /n-darou/

子どもたちがたくさん遊んでいる。もう夏休みなんだろう
Có nhiều đứa trẻ đang nô đùa. Có lẽ là đến kì nghỉ hè rồi.

A:あの人、酒ばかり飲んでたね。
A: Người kia uống toàn rượu nhỉ.
B:よっぽど好きなんだろうね。
B: Có lẽ anh ta thích lắm nhỉ.

田中さんはずっと笑いっぱなしだ。何がそんなにおかしいんだろう
Anh Tanaka cứ cười suốt nhỉ. Không biết chuyện gì mà buồn cười như thế?

A:君も行くんだろう
A: Chắc bạn cũng đi chứ?
B:はい、行くつもりです。
B: Vâng, tôi định sẽ đi.

明日は雨なんだろう
Có lẽ mai sẽ mưa.

彼は今回の 試験にかるんだろう
Có lẽ anh ấy sẽ đỗ kỳ thi lần này.

Xem thêm ngữ pháp N4


Viết bình luận

Comment