in

だろう (darou)

Tổng hợp ngữ pháp N4

Ngữ pháp N4 – だろう /darou/ có nghĩa là “Có lẽ…” mang ý nghĩa suy đoán.

Công thức:

N/Na + だろう 

A/V + だろう 

04-darou-co-le

Cách nói này diễn tả sự suy đoán của người nói. Hạ giọng ở cuối câu. So với 「かもしれない」thì, ở mẫu câu này, mức độ người nói nghĩ rằng sự việc đó là sự thật cao hơn. Thường sử dụng chung với 「たぶん」「きっと」. Tùy theo ngữ cảnh mà đôi khi cách nói này không diễn tả phán đoán của ngừơi nói.

 • あしたもきっといい天気てんきだろう
  Ngày mai chắc có lẽ trời cũng đẹp.
 • このへんも多いし、たぶん昼間ひるましずだろう
  Vùng này cây cối cũng nhiều, có lẽ ban ngày cũng yên tĩnh.
 • 北海道ほっかいどうでは、今はもうさむだろう
  Có lẽ ở Hokkaido bây giờ trời đã lạnh.
 • この程度ていど作文さくぶんなら、だれにでもけるだろう
  Một bài viết cỡ chừng này thì có lẽ ai cũng có thể viết được.
 • これだけなが手紙てがみけば、両親りょうしん満足まんぞくするだろう
  Nếu viết thư dài cỡ thế này thì chắc có lẽ cha mẹ cũng hài lòng.

Xem thêm ngữ pháp N4


Viết bình luận

Comment