in

Luyện ngữ pháp N1 #12

Grammar N1 Topic banner

 Thông tin trắc nghiệm

Tên: Ngữ pháp N1 #12

Chủ đề: [Trắc nghiệm ngữ pháp N1].

Cách làm: Hãy chọn đáp án ngữ pháp N1 chính xác.

Số câu: 10

Thời gian: 3 phút

Độ khó

Phải đúng 70%

Các chuyên đề khác

Viết bình luận

Comment