in

Luyện ngữ pháp N2 #07

Grammar N2 Topic banner

 Thông tin trắc nghiệm

Tên: Ngữ pháp N2 #07

Chủ đề: [Trắc nghiệm ngữ pháp N2].

Cách làm: Chọn đáp án chính xác điền vào chỗ trống.

Số câu: 13

Thời gian: 5 phút

Độ khó

Phải đúng 70%

Các chuyên đề khác

Viết bình luận

Comment