in

Thi thử N3

Giới thiệu chuyên đề
Đề mẫu chính thức (Vol.2)
free iconThời gian: 140 phút

Số lượng câu hỏi: 102 câu

Biên soạn: Jlpt.jp

Chú thích: Nội dung toàn bộ của đề thi này do Jlpt.jp biên soạn. Nếu bạn không muốn làm online, có thể download file mềm tại đây.


Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen

Thi thu JLPT N3 2018 Vào phòng thi Xem xếp hạng
Đề mẫu chính thức
free iconThời gian: 140 phút

Số lượng câu hỏi: 99 câu

Biên soạn: Jlpt.jp

Chú thích: Nội dung toàn bộ của đề thi này do Jlpt.jp biên soạn. Nếu bạn không muốn làm online, có thể download file mềm tại đây.


Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen

Thi thu JLPT N3 01 Vào phòng thi Xem xếp hạng
Thi thu JLPT N3 02
Đề thi thử JLPT N3 #02

Thời gian: 140 phút

Số lượng câu hỏi: 102

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N3 03
Đề thi thử JLPT N3 #03

Thời gian: 140 phút

Số lượng câu hỏi: 102

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N3 04
Đề thi thử JLPT N3 #04

Thời gian: 140 phút

Số lượng câu hỏi: 102

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N3 04
Đề thi thử JLPT N3 #05

Thời gian: 140 phút

Số lượng câu hỏi: 102

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N3 04
Đề thi thử JLPT N3 #06

Thời gian: 140 phút

Số lượng câu hỏi: 102

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen

Leave a Reply for dinh hiep lam Cancel Reply

Viết bình luận

Comment

23 Comments

    • Nihonblog đang chạy thử nghiệm và trong quá trình nhập liệu. Mong bạn thông cảm nhé. Dĩ nhiên sẽ cập nhật thêm nhiều hơn sau này.

    • Để tránh hoang mang cho những thi sau, bạn có thể cho mình biết sai đáp án nào không ạ. vì mình đã check qua hết các đề rồi. Nếu comment ngắn như vậy sẽ khiến những bạn thi sau bị ảnh hưởng. Cảm ơn bạn rất nhiều.